top of page

Current

The Humming of Colors

The Humming of Colors 포스터(KO)

참여 작가     김홍주 · 나비드 누르 · 디아나 체플라누 · 이영림

전시 기간     2024. 5. 10(금) ─ 6. 1(토)

오  프  닝     2024. 5. 9(목) 16시

장       소     ART CHOSUN SPACE

                  서울시 세종대로21길 30 1층

                  화 - 토: 오전 10시 - 오후 6시

                  일, 월 , 공휴일 휴관

​입  장  료     무료

bottom of page